Problems from mathematical faculty

Here you can find materials from a mathematical faculty for students of the first grade from year 2004/2005. Currently also available at the site of mathematical workshops with materials from other, especially newer faculties, also in different formats.

Name Format
Potega punktu wzgledem okregu PDF
Nierownosci, grupa lightowa PDF
Nierownosci, grupa harderska PDF
Kolko z przeroznych rzeczy PDF
Kolko z teorii liczb PDF
Kolko z geometrii (odbijanie ortocentrum) PDF
Twierdzonka z wielomianow PDF
Kolko z wielomianow PDF
Kolko z Steinera i srodka ciezkosci PDF
Kolko z Dirichleta PDF
Kolko z podzielnosci Newtona itp. PDF
Kolko z Menelausa itp. PDF
Kolko z nierownosci z trojkatami PDF
Norweska olimpiada PDF
Silowa trygonometria PDF
Kombinatoryka PDF
Name Format
Rozna geometria PDF
Rownania funkcyjne PDF
Jensen PDF
Stereometria PDF
Fakciki z jednokladnosci PDF
Teoria liczb i nie tylko PDF
Teoria liczb #2 PDF
Okrag Apoloniusza i insza geometria PDF
Prosta Simpsona PDF
Kolko wakacyjne PDF

MAIN